ACTA nie taka straszna

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł mecenasa Zbigniewa Krügera pt. "ACTA nie taka straszna"

W dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej" ukazał się artykuł adw. Zbigniewa Krügera zawierający opinię i analizę na temat projektu przyjętego traktatu o zwalczaniu naruszeń własności intelektualnej Anit Counterfiting Trade Agreement - ACTA.

Adwokat Zbigniew Krüger wskazuje zarówno na bezpodstawność niektórych obaw przeciwników podpisania traktatu, jak i podkreśla niedoskonałości projektu przyjętego porozumienia. Zdaniem autora traktat dotyczy zwalczania naruszeń własności intelektualnej (zarówno prawa autorskiego jak i znaków towarowych) na skalę handlową, szerokiej dystrybucji podrobionych lub uzyskanych nielegalnie dóbr, nie zaś zwalczania indywidualnych odbiorców. Drugą ważną tezą artykułu jest to, że większość rozwiązań ACTA funkcjonuje już w polskim systemie prawnym, w ustawach o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie prawo własności przemysłowej, a także w kodeksie postępowania cywilnego (przepisy o zabezpieczeniu powództwa) oraz w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego. 

Całość artykułu w "Rzeczpospolitej"