Czy link narusza prawo autorskie?

Link poróżnił sędziów: Czy odnośnik do utworu może naruszać prawa autorskie? Interpretacja Trybunału Sprawiedliwości i sądu polskiego, na kanwie sprawy prowadzonej przez kancelarię Krüger & Partnerzy

W Dzieniiku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł Red. Sławomira Wikariaka dotyczący interretacji tzw. głębokich linków w kontekście naruszenia praw autorskich przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sąd polski. 

W lutym tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał precedensowy wyrok, zgodnie z którym samo zamieszczenie linku do pliku nie wymaga zgody właściciela praw autorskich (C 466/12)

 

W wydanym niedawno wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie wprost odniósł się do orzeczenia luksemburskiego trybunału i uznał, że nie może podzielić zawartych w nim poglądów. Sąd Apelacyjny w Warszawie, w sprawie, w której twórca reprezentowany był przez Kancelarię Krüger & Partnerzy stwierdził, że „Rozumowanie trybunału prowadzi bowiem do wniosku, że w przypadku wydania książki inny wydawca, drukując i wydając za pośrednictwem tych samych kanałów dystrybucji taką samą książkę na takich samych warunkach, nie narusza monopolu autorskiego” 

 

Cały artykuł można przeczytać tutaj