ENA a prawa człowieka

Konferencja: Prawa człowieka a wzajemne uznawanie wyroków w Unii Europejskiej – refleksje na kanwie sprawy Celmer

W dniu 13 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyła se Konferencja organizowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka „Prawa człowieka a wzajemne uznawanie wyroków w Unii Europejskiej – refleksje na kanwie sprawy Celmer”. Konferencja stanowiła podsumowanie prowadzonego przez Fundację od 2016 r. programu „Beyond Surrender” , którego celem było zbadanie praktyki stosowania ENA i wpływu przekazania na życie osób ściganych. Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, a jego koordynacją zajmuje się organizacja Fair Trials Europe i jest prowadzony jednocześnie w czterech krajach Unii Europejskiej: w Polsce, Rumunii, Hiszpanii i na Litwie.

Mecenas Zbigniew Krüger był jednym z prelegentów w panelu Europejski Nakaz Aresztowania a prawa człowieka. Tematem wystąpienia mec. Krügera była zasada proporcjonalności w stosowaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania i możliwości wykorzystania alternatywnych, do ENA, które nie wiązałyby się z pozbawieniem wolności rozwiązań, takich jak list żelazny, pomoc w trybie art. 98 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen, czy wideokonferencji. 

Program Konferencji.