Europejski Nakaz Aresztowania w praktyce

Seminarium Europejski Nakaz Aresztowania w praktyce

W dniu 8 września adwokat Zbigniew Krüger wziął udział w seminarium organizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka "Europejski Nakaz Aresztowania w praktyce" 

W seminarium wzieli udział naukowcy oraz praktycy zajmujący się transgranicznym postępowwaniem karnym, w szczególności problematyką obrony w procedurze Europejskiego Nakazu Aresztowania. 

 

Seminarium jest częścią europejskiego projektu „Beyond Surrender”, którego celem jest zbadanie praktyki stosowania europejskiego nakazu aresztowania (ENA) oraz jego wpływu na życie osób ściganych. Koordynatorem projektu jest organizacja Fair Trials Europe, specjalizująca się w prawie do rzetelnego procesu.

W trakcie seminariumzostały przedstawione założenia projektu a jego uczestnicy - adwokaci wskazywali na problemy, z któtymi spotykają się w prowadzonych przez siebie sprawach o wydanie ENA.