Konferencja europejskich karnistów

Proces karny: kontradyktoryjny, czy inkwizycyjny? Konferencja ECBA w Wilnie.

W dniach 22 do 24 kwietnia w Wilnie odbyła się konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów Karnistów (ECBA), której głównym tematem był model procesu karnego w Europie. Uczestbnicy konferencji debatowali nad tym, czy lepszą gwarancją dotarcia do prawdy i sprawiedliwości daje proces inkwicycyjny czy kontradyktoryjny. Uczestnikiem konferencji był mec. Zbigniew Krüger. 

ECBA, którego członkamij są mec. Zbigniew Krüger i mec. Katarzyna Majkowska jest stowarzyszeniem niezależnych praktyków, adwoaktów, specjalizujących się w obronie w sprawach karnych. Celem Stowarzyszenia jest promowanie praw podstawowych, rzetelnego i sprawiedliwoego procesu, uwzględniającego prawa i interesy osób podejrzewanych w posrępowaniach karnych, podejrzanych, oskarżonych i skazanych. 

Członkami Stowarzyszenia sią adwokaci ze wszystkich Państw Unii Europejskiej, a także Rady Europy.