Obrona w trybunałach karnych

Obrona przed międzynarodowymi trybunałami karnymi. Konferencja w Marburgu.

Adwokat Zbigniew Krüger wziął udział w  konferencji organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Badań i Dokumentacji Procesów Zbrodni Wojennych (International Research and Documentation Centre for War Crimes Trials) dotyczącej obrony przed międzynarodowymi trybunałami karnymi.

 

Uczestnikami Konferencji byli zarówno naukowcy zajmujący się dokumentowaniem procesów dotyczących zbrodni wojennych, jak i praktycy: adwokaci, prokuratorzy i sędziowie prowadzący sprawy przed międzynarowodymi trybunałami karnymi, takimi jak ICC, Trybunał do Spraw Zbrodni wojennych w byłęj Jugosławii i innych. 

Przedmiotem konferencji były przede wszystkim zagadnienia związane z obroną i pracą obrońców w takich sprawach, dotyczące między innymi obrony w sprawach in absentia, znaczenia pracy obrońcy we współczesnych procesach przed międzynarodowymi trybunałami karnymi, pozycji obrony w procesie inkwizycyjnym i kontradyktoryjnym, czy zbieraniem dowodów zagranicą. 

 

Program Konferencji.