Odpowiedzialność karna za przestępstwa środowiskowe.

Rada Ministrów rozpoczęła praca nad zaostrzeniem kar za przestępstwa przeciwko środowisku, w tym za czyny związane z gospodarką odpadami.

Na portalu Prawo Dla Samorządu ukazał się artykuł mec. Zbigniewa Krügera na temat projektowanych zamian legislacyjnych zakładających zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko środowisku, w tym związanych z gospodarowaniem odpadami. 

Z artykułem można się zapoznać w tym miejscu.