Ograniczenia dowodowe w postępowaniu karnym

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzenie tzw. prekluzji dowodowej w postępowaniu karnym.

Resort sprawiedliwości chce jednak narzucić stronom większą dyscyplinę procesową, wprowadzając tzw. prekluzję dowodową w postępowaniu karnym. Rozwiązanie to ma polegać na tym że wnioski złożone po określonym terminie mają być odrzucane. Nowelizacja nie wyznaczy konkretnych ram czasowych, w wnioski miałyby być składane. Przekroczenie wyznaczonego terminu będzie dopuszczalne w sytuacjach, kiedy w grę wchodzi dowód mający duże znaczenie dla ustalenia, czy  doszło do popełnienia czynu zabronionego i czy stanowi on przestępstwo.

Mec. Zbigniew Krüger w wypowiedzi dla Dziennika Gazety Prawnej wskazał, że rozwiązanie takie jest niewystarczające, gdyż w postępowaniu karnym ustala się szereg innych okoliczności, mających istotne znaczenie. 

Artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej.