Orzecznictwo ETS w sprawach karnych

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach Karnych. Konferencja w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu

Adwokat Zbigniew Krüger wziął udział w konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Obrońców Karnych (ECBA) w Luksemburgu. Przedmiotem konferencji, odbywającej się w gmachu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu było orzecznictwo Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach karnych oraz działalność legislacyjna Unii w tych sprawach. 

Adwokat Zbigniew Krüger był uczestnikiem panelu na temat ustawodastwa unijnego w sprawach karnych, 
w szczególności Dyrektywy 2012/13/EU, w sprawie dostępu do akt w postępowaniu karnym. 

 

Szczegółowy plan Konferencji