Pomoc dla osób represjonowanych w czasach PRL

Kancelaria oferuje pomoc prawną w uzyskaniu odszkodowań dla osób represjonowanych w czasach PRL oraz ich bliskich.

W roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę pamiętamy także o tych, którzy o niepodległość walczyli także później, przeciwstawiając się reżimowi komunistycznemu, w latach 1944-1989. 

 

Ofiarom stalinowskiego i komunistycznego reżimu, niesłusznie skazanym w politycznych procesach za działalność niepodległościową oraz ich rodzinom należna jest rekompensata za doznane cierpienia i krzywdy. 

 

Kancelaria Krüger & Partnerzy oferuje pomoc prawną dla pokrzywdzonych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, w szczególności w sprawach o stwierdzenie nieważności orzeczeń organów ścigania, organów pozasądowych oraz wymiaru sprawiedliwości za czyny związane z działalnością̨ na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego albo wydane z powodu takiej działalności. Pomagamy także w dochodzeniu odszkodowań za represje i pozbawienie wolności za działalność opozycyjną i niepodległościową.