Prawo autorskie. Podwójne odszkodowanie zgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych w wysokości podwójnego wynagrodzenia jest zgodne z Konstytucją.

W wyroku z dnia 5 listopada (sygn. akt P14/19) Trybunał Konstytucyjny uznał, że odszkodowanie w wysokości podwójnego wynagrodzenia za naruszenie praw autorskich realizuje zasadę sprawiedliwości społecznej i jest zgodne z Konstytucją. 

W 2015 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 79 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  umożliwiający dochodzenie odszkodowania za zawinione naruszenie praw autorskich w wysokości trzykrotności należnego wynagrodzenia, np. z tytułu udzielenia licencji jest niezgodny z Konstytucją. W mocy pozostał natomiast przepis, który mówił o odszkodowaniu w wysokości dwukrotnej wartości wynagrodzenia. Od tego czasu trwał spór, co do możliwości zasądzenia dwukrotności wynagrodzenia. 

Wątpliwości te rozwiał Trybunał Konstytucyjny, w wyroku zapadłym w odpowiedzi na pytanie prawne zadane przez Sąd Najwyższy. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, umożliwienie zasądzenia dwukrotności wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych, realizuję zasadę sprawiedliwości społecznej i jest zgodne z Konstytucją RP.