Prawo Karne. Kontrola operacyjna

W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się wywiad z mec. Zbigniewem Krügerem na temat prawa do prywatności i uprawnień służb do kontroli operacyjnej.

Minister Sprawiedliwości w skierowanym do trybunału Konstytucyjnego wniosku zakwestionował Uchwałę Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego dotyczącą możliwości wykorzystania pozyskanych przy okazji kontroli operacyjnej dowodów w postępowaniach w sprawach dotyczących przestępstw, co do których kontrola operacyjna nie może być prowadzona. 

Mec. Krüger zwrócił uwagę, że wbrew temu, co sugeruje Prokurator Generalny, Sąd Najwyższy nie ocenił konstytucyjności art. 168b kodeksu postępowania karnego dotyczącego dowodów przy okazji, lecz stwierdził, że można takie materiały wykorzystywać wówczas, gdy dotyczą przestępstw, które mogą być objęte kontrolą operacyjną. Chodzi więc o przestępstwa katalogowe, wymienione w ustawie o policji i innych ustawach „branżowych”. W takich przypadkach wymagane jest uzyskanie zgody następczej sądu, co pełni funkcję gwarancyjną. Materiały dotyczące innych przestępstw powinny być zatem zniszczone.

Cały wywiad można przeczytać tutaj.