Remigiusz Mróz. Oskarżenie

Mec. Krüger konsultował najnowszą powieść Remigiusza Mroza.

Mecenas Krüger udzielił kilku wskazówek Remigiuszowi   Mrozowi przy powstawaniu jego najnowszej powieści. 

Na kartach powieści „Oskarżenie” znalazły się podziękowania dla Mecenasa Krügera