Sampling, a prawo autorskie

Ugoda w sprawie sampla fragmentu utworu Stana Borysa w utworze Głucha Noc.

1 września 2011 r. doszło do zawarcia ugody pomiędzy Stanem Borysem, a Ryszardem Andrzejewskim "Peją" w sprawie dotyczącej użycia sampla z utworu Stana Borysa w przeboju Peji i grupy Slums Attack "Głucha Noc". 

Zawarcie ugody pomiędzy artystami w tej precedensowej sprawie stanowi przykład na rozwiązywanie podobnych sporów w przyszłości i ma znaczenie dla całej branży muzycznej. 

 

W przygotowniu i zawarciu ugody uczestniczył reprezentujący w sporze sądowym procesie Ryszarda Andrzejewskiego "Peję" adwokat Zbigniew Krüger z kancelarii Krüger & Partnerzy.
Sprawę opisywała między innymi Rzeczpospolita. W tym miejscu można obejrzeć wywiad z pełnomocnikami obu stron dotyczący między innymi zjawiska samplingu i znaczenia prawa autorskiego dla branży muzycznej.