Sampling w muzyce. Wywiad z mec. Krügerem

Zbigniew Krüger: Samplowanie bez zgody jest dopuszczalne, ale pod pewnymi warunkami

Rzecznik Generalny TSUE w opinii dotyczącej zespołu Kraftwerk uznał, że samplowanie nawet najkrótszego fragmentu cudzego nagrania wymaga uzyskania zgody. Mec. Krüger, w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej wyjaśniał prawne aspekty samplingu i możliwości wykorzystania samplowanego fragmentu, na zasadzie prawa cytatu. 

Po pierwsze fragment wykorzystany do samplowania musi być w pełni rozpoznawalny w nowym utworze. Słuchacz musi mieć szanse odróżnić, że jest to coś odrębnego. Po drugie – może stanowić tylko element nowego utworu, a więc nie może go zdominować, stanowić wiodącego motywu. Wówczas trudno bowiem mówić o cytacie. Można to porównać do cytowania książki. Wolno przytoczyć jej fragment, ale w ramach nowego utworu literackiego. Ten fragment może więc być drobnym elementem, ale nie może stanowić większości nowej książki.

Całość wywiadu w Dzienniku Gazecie Prawnej