Skojarzenia z utworem a dobra osobiste

Wykorzystanie skojarzenia z utworem a dobra osobiste twórcy.

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł dotyczący wykorzystania cytatów filmowych w reklamie. Adwokat Zbigniew Krüger udzielił Redakcji krótkiego komentarza, wskazując, że nawet w braku ochrony prawnoautorskiej, w sytuacji gdy w reklamie wykorzystano nie fragment utworu, a jedynie skojarzenie z utworem, uprawniony może dochodzić roszczeń na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych. 

Więź twórcy z utworem, jako dobro osobiste podlega ochronie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.