Tajemnica bankowa gorzej chroniona.

Projekty depenalizacji naruszenia tajemnicy bankowej budzą kontrowersje

W dzisiejszym wydaniu dziennika Puls Biznesu ukazał się krótki komentarz adw. Zbigniewa Krügera dotyczący projektowanych zmian legislacyjnych zakładających depenalizację naruszenia tajemnicy bankowej. 

Zbigniew Krüger odniósł się krytycznie do tych propozycji. 

Na marginesie należy zwrócić uwagę, że prawdziwym problemem jest nie penalizacja naruszenia tajemnicy bankowej, ale faktyczne osłabienie tej sankcji karnej przy jednoczesnej penalizacji nierespektowania ustawowych wyjątków od zasady tajemnicy bankowej, czyli obowiązku udostępnienia danych uprawnionym organom.

Większy niepokój, niż penalizacja naruszenia tajemnicy bankowej winien budzić bardzo szeroki katalog podmiotów i wypadków, w których banki obowiązane są do ujawnienia danych (art 105 Ust. PrBank). Przede wszystkim należałoby zwiększyć zakres kontroli sądowej przypadków ujawnienia danych. Potrzeba także sprecyzowania katalogu przestępstw i przestępstw skarbowych, w sprawach których można żądać ujawnienia danych. Zbyt daleko idący zdaje się być obowiązek udostępnienia danych Policji, jeśli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenie przestępstwom ich wykrycia albo ustalenia sprawców. (art. 105 ust. 1 pkt 2) l)) i tu należałoby oczekiwać odpowiednich zmian legislacyjnych.