Ustawa antyterrorystyczna niezgodna z Konstytucją

Przedstawiony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych projekt ustawy terrorystycznej niezgodny z Konstytucją RP.

Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji wraz z Mariuszem Kamińskim, koordynatorem do spraw służb specjalnych przedstawili niektóre rozwiązania nowej ustawy antyterrorystycznej. 

Zgodnie z założeniami, ustawa ma wprowadzić  możliwość zatrzymywania na 14 dni osób podejrzewanych o zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i działalność terrorystyczną, za zgodą sądu, ale bez postawienia zarzutów, a odpowiednie  służby będą miały dwa tygodnie aby zgromadzić taki materiał dowody, aby wnioskować o dalsze zatrzymanie zatrzymania tej osoby

Rozwiązanie takie jest wprost sprzeczne z art. 41 ust. 3 Konstytucji, który stanowi, że każdy zatrzymany powinien być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami.

 

Arttkuł 41 ust. 3 Konstytucji RP jest przykładem rzadkich, samowykonalnych norm w Konstytucji. Oznacza, to, że mają one bezpośrednie zastosowanie, w zakresie praw i obowiązków obywateli, a każdy, w tym sądy nie tylko mogą, ale i muszą stosować bezpośrednio Konstytucję, w przypadku sprzeczności ustawy z rozwiązaniem przewidzianym w Konstytycji. Tak też będzie w przypadku projektowanej ustawy antyterrorystycznej. 

 

Mec. Krüger komentował tą sprawę także w Dzienniku Gazecie Prawnej.