Wolność prasy. Precedensowa Wygrana

Wolność prasy. Ważna wygrana przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł pierwszy wyrok związany ze sprawą tzw. "afery taśmowej"

Sprawa dotyczyła powództwa byłego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Ryszarda Kalisza przeciwko tedaktorowi naczelnemu oraz wydawcy tygodnika "Do Rzeczy" w związku z opublikowaniem w artykule prasowym fragmentów rozmów zarejestrowanych nielegalnie przez kelnerów w restauracji Sowa & Przyjaciele. 

 

Kancearia reprezentowała w tym precedensowym procesie redaktora naczelnego pisma Pawła Lisickiego. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo w całości, podzielając argumentację pełnomocników pozwanego, że publikacja zapisów części rozmów polityków leżała w interesie publicznym. Sąd wskazał ponadto na wartości takie jak prawo społeczeńśtwa do informacji oraz nie tylko prawo ale i obowiązek prasy do publikowania tego typu materiałów. 

 

Reprezentujący pozwanego Mec. Zbigniew Krüger, wskazał, że wyrok ten ma istotne znaczenie z punktu widzenia wolności prasy. Sprawa dotyczyła bowiem konfliktu wartości – prywatności i prawa prasy oraz społeczeństwa do informacji. 

 

W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się wywiad z mec. Krügerem na temat tej sprawy oraz innych spraw dotyczących wolności prasy i prawa do swobody wypowiedzi. 

 

Informacja Prasowa