Wygrana przed Sądem Najwyższym

Na skutek kasacji złożonej przez naszą Kancelarię Sąd Najwyższy uchylił wyrok w sprawie tzw. uprowadzenia rodzicielskiego.

Uprowadzenia rodzicielskiego, penalizowanego w art. 211 k.k. dopuszcza się nie tylko rodzic, którego władza rodzicielska została ograniczona definitywnym orzeczeniem sądowym, ale i ten, którego władzę nad dzieckiem ograniczono w postanowieniu zabezpieczającym , uznał Sąd Najwyższy w wyroku wydanym na skutek złożonej przez Kancelarię kasacji. 

Przed Sądem Najwyższym występowała mec. Katarzyna Majkowska. 

- Sąd Najwyższy wyraził przekonanie, że powierzenie w orzeczeniu jednemu z rodziców pieczy nad małoletnim dzieckiem, jako podstawowego atrybutu władzy rodzicielskiej, w praktyce ogranicza władzę drugiego z nich. Jednocześnie dopuścił możliwość takiej interpretacji w postępowaniu zabezpieczającym 

stwierdziła mec. Majkowska w komentarzy udzielonemu dziennikowi Rzeczpospolita.