Wysokie zadośćuczynienie za błąd medyczny.

Kancelaria, po kilku latach procesu uzyskała na rzecz swoich klientów wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Po kilku latach procesu, Sąd Apelacyjny w Szczecinie przyznał na rzecz klientów Kancelarii w sumie blisko 800 tysięcy złotych odszkodowania i zadośćuczynienia oraz rentę na rzecz córki pacjentki, zmarłej na czerniaka, który na skutek błędy medycznego nie został prawidłowo zdiagnozowany. 

Klientka Kancelarii dochodziła odszkodowania i zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu, spowodowany nierozpoznaniem u niej w toku badania histopatologicznego czerniaka. W toku sprawy klientka zmarła na ten nowotwór. Sąd Okręgowy przyznał rodzinie pacjentki 100 tysięcy zł zadośćuczynienia za jej uszczerbek na zdrowiu. 

Na skutek złożonej przez Kancelarię apelacji Sąd Apelacyjny uwzględnił pozostałe roszczenia i przyznał dodatkowo na rzecz rodziny pacjentki 100 tysięcy złotych odszkodowania, 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia, rentę oraz odsetki, w sumie na kwotę blisko 800 tysięcy złotych. 

 

W rozmowie z Rzeczpospolitą mec. Zbigniew Krüger wskazał, że z uwagi na fakt śmierci pacjentki w toku postępowania, sprawa ta była trudna emocjonalnie, jednak może mieć znaczenie dla innych podobnych przypadków.  

 

Sprawę opisywała Rzeczpospolita oraz między innymi Onet.pl