Znaki towarowe. Unieważnienie

Zła wiara przy rejestracji przesłanką unieważnienia znaku towarowego

W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z Mec. Zbigniewem Krügerem dotyczący złej wiary jako przesłanki unieważnienia rejestracji znaku towarowego.   

W orzecznictwie NSA, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz w poglądach doktryny dominuje pogląd, że zgłoszenie w złej wierze, ma miejsce wówczas, gdy następuje pomimo wiedzy lub w wyniku niewiedzy, będącej następstwem niedołożenia należytej staranności, o istnieniu cudzego prawa, które może być przez to naruszone lub jest dokonane w innym celu niż nabycie prawa w celu odróżnienia własnych towarów. Ocena czy zachodzi przypadek działania w złej wierze winna być dokonana z uwzględnieniem okoliczności obiektywnych, w jakich działał zgłaszający.