Dobra osobiste pracownika i pracodawcy

Naruszenie dóbr osobistych nie tylko władz spółki, ale także jej pracowników może godzić w dobre imię firmy

Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie I CSK 790/10 stwierdził, że naruszenie dóbr osobistych nie tylko władz spółki, ale także jej pracowników może godzić w dobre imię firmy. 

W omawianej sprawie rosczeń dochodziła spólka, będąca wydawcą gazety. Zdaniem Sądu Najwyższego próba zdyskredytowania kompetencji zawodowych i moralnych dziennikarzy godzi również w dobre imię wydawcy, który ponosi odpowiedzialność za ostateczny kształt dziennika i zamieszczane tam publikacje.