Gdzie kończy się inspiracja i zaczyna plagiat?

Na pytanie gdzie kończy się inspiracja a zaczyna plagiat próbuje znaleźć odpowiedź mec. Zbigniew Krüger podczas konferencji Projekcje.

Wykład mec. Krügera na temat czym jest plagiat a czym jest inspiracja. 

Wykład został wygłoszony podczas konferencji Projekcje.