Pojęcie "znacznej ilości" środka odurzającego

W postanowieniu z dnia 23 września 2009 roku, sygn. akt I KZP 10/09 Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli przedmiotem czynności wykonawczej przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii jest taka ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, która mogłaby jednorazowo zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych, to jest to "znaczna ilość" w rozumieniu tej ustawy.