Kontakt oskarżonego z obrońcą

2010-03-11

Kontakt oskarżonego z obrońcą przed rozprawą odwoławczą emanacją prawa do obrony

W wyroku z dnia 27 listopada 2009 roku, w sprawie IV KK 93/09 Sąd Najwyższy stwierdził, że:

Uniemożliwienie oskarżonemu kontaktu z obrońcą przed rozprawą odwoławczą, w dodatku w czasie niezbędnym dla opracowania linii obrony i przygotowania się obrońcy do skutecznego wystąpienia na tej rozprawie, wskazuje na stworzenie w sprawie jedynie pozorów obrony. W sytuacji, gdy oskarżony po raz pierwszy zetknął się z wyznaczonym dla niego obrońcą dopiero na rozprawie odwoławczej, nie mogło być mowy ani o wzajemnym zaufaniu, koniecznym w relacjach pomiędzy oskarżonym i jego obrońcą w procesie karnym, ani o możliwości realizacji wspólnej strategii obrony.

 

Sąd Najwyższy stwierdził nadto iż w kategoriach naruszenia prawa oskarżonego do obrony należy ocenić także sytuacją procesową, związaną z rzekomym uzupełnieniem przewodu sądowego w postępowaniu odwoławczym, przez przeprowadzenie dowodu z akt sprawy Sądu Okręgowego w K., liczącej 91 tomów akt. Akta te udostępnione bowiem zostały Sądowi odwoławczemu, na okres ok. 3 tygodni, po pierwszej rozprawie i odesłane przed rozprawą z dnia 14 października 2008 r. Ponadto, gdyby nawet założyć, że okres na jaki akta te udostępniono do wglądu, był wystarczający do dokonania analizy zawartego w nich materiału dowodowego w zakresie niezbędnym do rozpoznania apelacji w niniejszej sprawie, to uzasadnione wątpliwości wywołuje fakt, czy wszyscy sędziowie ze składu orzekającego w dniu 14 października 2008 r. mieli możliwość zapoznania się z tymi aktami.

 

 

Sąd Okręgowy postanowił bowiem dopuścić dowód z przedmiotowych akt na rozprawie w dniu 1 lipca 2008 r., na której orzekał w innym składzie niż na rozprawie w dniu 14 października 2008 r. Nowy skład Sądu, na skutek wyznaczenia sędziego SO Kazimierza W., zamiast uprzednio zasiadającej w tym składzie sędzi SR Anety M., wyznaczony został w dniu 10 września 2008 r., a więc tego samego dnia, w którym akta odesłano "po wykorzystaniu".
W opisanych warunkach brak podstaw do uznania, że ponowne odnotowanie w protokole rozprawy z dnia 14 października 2008 r., postanowienia o dopuszczeniu dowodu z akt, którymi Sąd już nie dysponował, odpowiada wymaganiom określonym w art. 452 § 2 k.p.k.
Przede wszystkim podkreślenia wymaga jednak fakt, że żadnych szans na zapoznanie się z dowodami zawartymi w tych aktach, nie miał ani oskarżony ani obrońca wyznaczony dla niego z urzędu. Nie ulega zatem wątpliwości, że zaskarżone orzeczenie Sądu odwoławczego wydane zostało zarówno z rażącym naruszeniem zasady przewidzianej w art. 410 k.p.k. w zw. z art. 458 k.p.k., mogącym mieć istotny wpływ na jego treść, jak i z rażącym naruszeniem prawa oskarżonego do rzetelnego procesu.
Konieczne jest podkreślenie, że w polskim systemie karnym, wyrażone w art. 6 k.p.k. prawo oskarżonego do obrony (zarówno w sensie materialnym jak i formalnym), ma charakter podstawowej gwarancji procesowej, a ponadto jest zasadą rangi konstytucyjnej (por. art. 42 ust. 2 Konstytucji RP).

O nas

Nie lekceważymy żadnej sprawy, wierzymy w powodzenie każdej, której prowadzenia się podejmiemy.
Kancelaria Specjalizuje się w praktyce procesowej, zarówno w sprawach karnych, jak i w sporach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Adwokat Zbigniew Krüger oraz Kancelaria Krüger & Partnerzy zostali dwukrotnie wyróżnieni przez Global Law Experts jako prawnik i kancelaria rekomendowana w dziedzinie procesów sądowych (litigation) w Polsce, a serwis PolskiPrawnik.pl wyróżnił Kancelarię w zestawieniu kancelarii specjalistycznych, w kategorii sporów sądowych i arbitrażu, jako jedną z trzech w kraju i jedyną spoza Warszawy. Kancelaria łączy specjalizację w prawie karnym, które jest jej szczególnym obiektem zainteresowania z praktyką związaną z własnością intelektualną, prawem autorskim i ochroną przed nieuczciwą konkurencją.

Kontakt

Krüger & Partnerzy
Adwokaci
ul. Woźna 9 / B
61 - 777 Poznań
I Piętro

[ Wejście także
od ul. Wielkiej 21
- wejście B ]

 

 

 

 

 

 

KRS 0000348281
NIP 778 - 14 - 69 - 450
REGON 301355776


Konto Bankowe
28114020040000380274854108
Czynne
 
Poniedziałek - Piątek
9.00 - 17.00

 

 

Dyżur
 
Poniedziałek i Środa
16.00 - 19.00

 

 

 

KRS 0000348281
NIP 778 - 14 - 69 - 450
REGON 301355776


Konto Bankowe
28114020040000380274854108