Odszkodowanie za Pruszków

2012-09-14

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie w sprawie tzw. Gangu Pruszkowskiego
Komentarz Zbigniewa Krügera

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawenj ukazał się artykuł pt. Pruszków był, a jakby go nie było, w którym Mec. Krüger skomentował możliwość ubiegania się przez uniewinnionych w procesie tzw. "Pruszkowa" o odszkodowania za niezłuszne skazanie i tymczasowe aresztowanie.

Mec. Krüger tłumaczył warunki, w których można ubiegać się o takie odszkodowanie. 

 

Uniewinnieni w procesie gangu pruszkowskiego mogą spróbować się ubiegać o odszkodowanie

Wszyscy uniewinnieni w procesie gangu pruszkowskiego, gdy wyrok się uprawomocni (nie zostanie złożona apelacja) bądź sąd drugiej instancji przychyli się do rozstrzygnięcia poprzednika, będą mogli ubiegać się o odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności, czyli za bezprawne przetrzymywanie w areszcie. Takie uprawnienie daje im art. 552 par. 4 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przysługuje w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.

 

– Określenie „niewątpliwie niesłuszne” jest kluczowe. Oznacza to, że nie ma żadnej pewności, że uniewinnieni w procesie gangu pruszkowskiego mogą liczyć na odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Taką pewność mieliby dopiero, gdyby zostali uniewinnieni w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji – wskazuje adwokat Zbigniew Krüger z kancelarii Krüger & Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni.

 

 

Ponadto o odszkodowanie i zadośćuczynienie z art. 552 par. 4 k.p.k. można się ubiegać, jeżeli w świetle okoliczności sprawy nie może być wątpliwości, że aresztowanie od początku nie powinno było nastąpić lub nie powinno trwać tak długo, jak trwało.

– W omawianej sprawie pomimo uniewinnienia nie jest oczywiste, czy tymczasowe aresztowanie było niewątpliwie niesłuszne. Oskarżonym postawiono bardzo poważne zarzuty, a prawidłowy tok postępowania na pewno wymagał umieszczenia ich w areszcie. W mojej ocenie w takim przypadku samo uniewinnienie nie jest wystarczającą przesłanką orzeczenia o odszkodowaniu za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie – twierdzi mecenas Krüger.

Z drugiej strony, zdaniem eksperta, nawet w przypadku uznania oskarżonego za winnego i skazania możliwe jest uzyskanie odszkodowania, o ile okaże się, że zastosowane w toku postępowania tymczasowe aresztowanie było niewątpliwie niesłuszne. Dzieje się tak w przypadkach często nadużywanych tzw. aresztów wydobywczych (polegających na nieuprawnionym przedłużaniu tymczasowego aresztowania w celu np. uzyskania przyznania się do winy podejrzanego).

– Zatem nie za każde uniewinnienie należne jest odszkodowanie, a może ono być przyznane nawet w przypadku skazania – konkluduje Zbigniew Krüger.

Jeśli nawet sąd, który miałby rozpatrywać wniosek o zadośćuczynienie i odszkodowanie, doszedłby do wniosku, że członkom „Pruszkowa” rekompensata się należy, musiałby sam ją oszacować.

– Wysokość odszkodowania zależeć będzie od indywidualnych czynników, warunków osobistych i możliwości zarobkowych osoby niesłusznie aresztowanej. Wiadomo, że w przypadku aresztowanego prezesa banku wysokość odszkodowania będzie wyższa niż w przypadku osoby bezrobotnej – podkreśla ekspert.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę nie jest już zaś zależne od zarobków i zależy od rozmiaru krzywdy i związanych z nią cierpień.

– Rzeczywistość potrafi jednak zaskakiwać, tak jak w przypadku Romana Kluski (przedsiębiorcy z branży komputerowej), któremu z żądanych 1,2 mln zł odszkodowania sąd przyznał kuriozalną kwotę 5 tys. zł – puentuje mecenas Krüger

O nas

Nie lekceważymy żadnej sprawy, wierzymy w powodzenie każdej, której prowadzenia się podejmiemy.
Kancelaria Specjalizuje się w praktyce procesowej, zarówno w sprawach karnych, jak i w sporach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Adwokat Zbigniew Krüger oraz Kancelaria Krüger & Partnerzy zostali dwukrotnie wyróżnieni przez Global Law Experts jako prawnik i kancelaria rekomendowana w dziedzinie procesów sądowych (litigation) w Polsce, a serwis PolskiPrawnik.pl wyróżnił Kancelarię w zestawieniu kancelarii specjalistycznych, w kategorii sporów sądowych i arbitrażu, jako jedną z trzech w kraju i jedyną spoza Warszawy. Kancelaria łączy specjalizację w prawie karnym, które jest jej szczególnym obiektem zainteresowania z praktyką związaną z własnością intelektualną, prawem autorskim i ochroną przed nieuczciwą konkurencją.

Kontakt

Krüger & Partnerzy
Adwokaci
ul. Woźna 9 / B
61 - 777 Poznań
I Piętro

[ Wejście także
od ul. Wielkiej 21
- wejście B ]

 

 

 

 

 

 

KRS 0000348281
NIP 778 - 14 - 69 - 450
REGON 301355776


Konto Bankowe
28114020040000380274854108
Czynne
 
Poniedziałek - Piątek
9.00 - 17.00

 

 

Dyżur
 
Poniedziałek i Środa
16.00 - 19.00

 

 

 

KRS 0000348281
NIP 778 - 14 - 69 - 450
REGON 301355776


Konto Bankowe
28114020040000380274854108