Przemysł Gier Komputerowych. II Kongres Prawa Własności Intelektualnej 2014
W dniu 10 czerwca 2014 r. w Warszawie pod patronatem Instytutu Allerhanda odbył się II Kongres Prawa Własności intelektualnej, podczas którego prawnicy i przedstawiciele branży debatowali na temat aspektów prawnych branży gier komputerowych. Jednym z uczestników Kongresu był Mec. Zbigniew Krüger.

Podczas Kongresu poruszono następujące zagadnienia:

 

Co jest chronione w grze komputerowej? Koncepcja gry, fabuła/scenariusz, grafika, program komputerowy (silnik), postaci, tytuł?

 

Praktyczne konsekwencje związane z mieszanym charakterem i ochroną gry komputerowej


Konieczność dobrego zabezpieczenia się przez producenta gier komputerowych (zadbanie o odpowiednie umowy z twórcami na etapie tworzenia gry)


Różne postanowienia w umowach dla programistów oraz twórców innych elementów gry (grafików)


Dozwolony użytek prywatny a gry komputerowe


Kluczowe tytuły, czyli od Farmvilla przez Angry Birds do Candy Crash Saga, Clash of Clans i World of Tanks – jak zarobić 1 mld dolarów w rok na jednej grze?


Analiza wielkości rynku i jego segmentacja (konsole, PC, online, mobile – co rośnie, a co się kończy)


Trendy – mobile pożera świat (kim jest gracz i skąd się wziął, dokąd zmierzamy z grami)


Jak będzie wyglądał rynek gier w przyszłości (horyzont 1-3 lat świat, plus charakterystyka rynku polskiego)


Dane osobowe – co daje gracz, a co można pozbierać z sieci społecznościowych


Czy prawo autorskie może być realnym narzędziem ochrony przemysłu gier komputerowych?

 

Od Pacmana do Big Data — czyli jak analitycy zawładnęli światem (gier)


Ochrona prawno-autorska gry komputerowej. Ochrona gry jako całości czy poszczególnych elementów?


Dozwolone zabezpieczenia techniczne w grach komputerowych o konsolach na gruncie wyroków Trybunału Sprawiedliwości


Podmioty uprawnione. Interoperacyjność i tzw. gry otwarte


Czy gra komputerowa może być traktowa jako utwór audiowizualny (analogie i odrębności między utworem audiowizualnym i grą komputerową)?


Czym jest utwór multimedialny i jak go chroni prawo autorskie?


Różny reżim ochrony utworów graficznych/literackich/muzycznych oraz programów komputerowych


Pojęcie gry komputerowej na gruncie prawa autorskiego – przegląd wybranych ustawodawstw w tym zakresie w Europie i na świecie


Konsekwencje braku legalnej definicji gry komputerowej w polskim prawie autorskimOchrona prywatności i danych osobowych uczestników gier komputerowych

 

Awatar i jego posiadacz, jako podmioty, których dotyczą dane w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych


Co to jest analityka gier – AB Testy, DNA gracza, BigData


Góry lodowe - prawa autorskie w odniesieniu do grafiki/doku vs prawa do DNA gracza, dane osobowe - przekazane przez gracza vs pobrane z sieci społecznościowych


Gdzie się biją! – czyli jak skopiować cudzy produkt, zarobić na tym 1mld USD i zostać liderem (skąd wziął się Farmville, Clash of Clans, Hay Day i inne mega sukcesy?)


Znaczenie praw własności intelektualnej dla gier komputerowych


Ochrona gry znakiem towarowym


Zakres ochrony patentowej dostępny dla programu komputerowego


Wzornictwo przemysłowe w wirtualnych światach


Analityka i DNA gracza – jak w ciągu kilku lat powstała warstwa danych newralgiczna dla enosystemu gier, o której ochronie się nie mówi?


Modele biznesowe gier online – czym się to je i jak się na tym zarabia (modele ewolucja od premium do freemium, kluczowe KPI, funnel, retencja, konwersja, churn i jak składa się to w wielki biznes wart wiele miliardów USD)


Jakie elementy gry video warto zarejestrować jako wzory przemysłowe?


Wzór przemysłowy jako zabezpieczenie gry video przed sklonowaniem


Urządzanie wirtualnego świata produktami chronionymi jako wzory przemysłowe


Jakie są przykładowe rozwiązania wspomagane programem do maszyn cyfrowych w procedurze zgłoszeniowej przed Urzędem Patentowym RP?


Jakie są przykłady rozwiązań opatentowanych przez EPO i uznawanych na terenie Polski?


Modele reklamy w grach (reklama statyczna, reklama dynamiczna, reklama w grach internetowych)


Product placement – lokowanie produktu w grach a lokowanie produktu w innych mediach


Skuteczność poszczególnych metod reklamy w grach


Wykorzystywanie w grach elementów chronionych prawem własności intelektualnej osób trzecich


Prywatnoprawne aspekty obrotu grami komputerowymi


Podstawowe problemy praktyczne licencji prawno-autorskich


Treści cyfrowe jako przedmiot przeniesienia oraz zabezpieczeń rzeczowych


Możliwość „skróconej” ścieżki nabycia majątkowych praw autorskich do gier przez producentów (nabycie w sposób inny niż umownie)


Znaczenie interaktywności dla sposobu postrzegania prawnoautorskiej natury gier komputerowych (w szczególności przyczynianie się do zacierania granic pomiędzy linearnością a nielinearnością odbioru utworu)


Prawnoautorskie implikacje otwartych fabuł gier komputerowych; prawnoautorska sytuacja osoby grającej

O nas

Nie lekceważymy żadnej sprawy, wierzymy w powodzenie każdej, której prowadzenia się podejmiemy.
Kancelaria Specjalizuje się w praktyce procesowej, zarówno w sprawach karnych, jak i w sporach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Adwokat Zbigniew Krüger oraz Kancelaria Krüger & Partnerzy zostali dwukrotnie wyróżnieni przez Global Law Experts jako prawnik i kancelaria rekomendowana w dziedzinie procesów sądowych (litigation) w Polsce, a serwis PolskiPrawnik.pl wyróżnił Kancelarię w zestawieniu kancelarii specjalistycznych, w kategorii sporów sądowych i arbitrażu, jako jedną z trzech w kraju i jedyną spoza Warszawy. Kancelaria łączy specjalizację w prawie karnym, które jest jej szczególnym obiektem zainteresowania z praktyką związaną z własnością intelektualną, prawem autorskim i ochroną przed nieuczciwą konkurencją.

Kontakt

Krüger & Partnerzy
Adwokaci
ul. Woźna 9 / B
61 - 777 Poznań
I Piętro

[ Wejście także
od ul. Wielkiej 21
- wejście B ]

 

 

 

 

 

 

KRS 0000348281
NIP 778 - 14 - 69 - 450
REGON 301355776


Konto Bankowe
28114020040000380274854108
Czynne
 
Poniedziałek - Piątek
9.00 - 17.00

 

 

Dyżur
 
Poniedziałek i Środa
16.00 - 19.00

 

 

 

KRS 0000348281
NIP 778 - 14 - 69 - 450
REGON 301355776


Konto Bankowe
28114020040000380274854108