Reforma rolna i właściwość drogi administracyjnej

2011-06-15

W uchwale z dnia 18 maja 2011 r., III CZP 21/11 Sąd Najwyższy stwierdził, że w sprawach o odzyskanie nieruchomości zabranych na cele reformy rolnej obowiązuje droga administracyjna

Uchwała potwierdzała stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone między innymi w wyroku SN z dnia 17 lutego 2010r., w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że rozstrzygnięcie czy dana nieruchomość podpada pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu z dnia 6 września 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r., Nr 3, poz. 13) następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Najnowsza uchwała sprzeczna jest natomiast ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale z dnia 17 lutego 2011 r., III CZP 121/10, w której Sąd Najwyższy stwierdził, że Państwo przejmowało majątki ziemskie na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej z dniem jego wejścia w życie 6 września 1944 r., z mocy samego prawa i nie wymagało to decyzji administracyjnych ani protokołów przejęcia. To stanowisko prowadzi do przyjęcia, że właściwymi do rozstrzygania spraw o zwrot nieruchomości i odszkodowanie za majątki znacjonalizowane na cele reformy rolnej są sądy powszechne. Na podobnym stanowisku stanął Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 1 marca 2010 r., P 107/08, wskazując na deklaratywny charakter zaświadczeń o podleganiu nieruchomości pod przepisy dekretu o reformie rolnej, które nie mogą tak jak decyzje admonistracyjne o charakterze konstytutywnym wiązać sądu powszechnego. 

O nas

Nie lekceważymy żadnej sprawy, wierzymy w powodzenie każdej, której prowadzenia się podejmiemy.
Kancelaria Specjalizuje się w praktyce procesowej, zarówno w sprawach karnych, jak i w sporach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Adwokat Zbigniew Krüger oraz Kancelaria Krüger & Partnerzy zostali dwukrotnie wyróżnieni przez Global Law Experts jako prawnik i kancelaria rekomendowana w dziedzinie procesów sądowych (litigation) w Polsce, a serwis PolskiPrawnik.pl wyróżnił Kancelarię w zestawieniu kancelarii specjalistycznych, w kategorii sporów sądowych i arbitrażu, jako jedną z trzech w kraju i jedyną spoza Warszawy. Kancelaria łączy specjalizację w prawie karnym, które jest jej szczególnym obiektem zainteresowania z praktyką związaną z własnością intelektualną, prawem autorskim i ochroną przed nieuczciwą konkurencją.

Kontakt

Krüger & Partnerzy
Adwokaci
ul. Woźna 9 / B
61 - 777 Poznań
I Piętro

[ Wejście także
od ul. Wielkiej 21
- wejście B ]

 

 

 

 

 

 

KRS 0000348281
NIP 778 - 14 - 69 - 450
REGON 301355776


Konto Bankowe
28114020040000380274854108
Czynne
 
Poniedziałek - Piątek
9.00 - 17.00

 

 

Dyżur
 
Poniedziałek i Środa
16.00 - 19.00

 

 

 

KRS 0000348281
NIP 778 - 14 - 69 - 450
REGON 301355776


Konto Bankowe
28114020040000380274854108