Brutalność policji. Wyrok w Starsburgu

2010-03-07

Ważny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dotyczącej brutalności policji podczas zatrzymania

Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2010 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Galotskin v. Grecji (2945/07), dotyczącej brutalności greckiej policji podczas zatrzymania skarżącego, który w skutek traktowania przez funkcjonariuszy policji doznał obtażeń stwierdził naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w szczególności:

  • naruszenie art 3. Konwencji (zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania), podczas zatrzymania skarżącego przez funkcjonariuszy policji oraz w czasie gdy skarżący był zatrzymany
  • naruszenie art 3. Konwencji poprzez nie zapewnienie przez organy państwowe przeprowadzenia efektywnego i prawidłowego postępowania administracyjnego i sądowego w celu zbadania incydentu
  • naruszenie art. 6 § 1 (prawo do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie) Konwencji w zakresie długości trwania postępowania karnego i administracyjnego w sprawie

 

Trybunał stwierdził, że „jak wskazywał wielokrotnie w swych orzeczeniach artykuł 3 Konwencji urzeczywistnia jedne z najbardziej fundamentalnych wartości demokratycznego społeczeństwa. Nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach, takich jak walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną Konwencja zabrania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, niezależnie od zachowania zatrzymanego.
Trybunał wypowiedział się także odnośnie oceny materiału dowodowego, stwierdzając iż pomimo tego iż Trybunał stosuje standard dowodu „ponad wątpliwość”, to w przypadkach gdy zebranie materiału dowodowego odnośnie doznanych obrażeń uzależnione jest od władz, bądź od osób zatrzymanych lub pozostających do dyspozycji organów ścigania, dopuszcza się przyjęcie silnego domniemania, że obrażenia osób zatrzymanych lub pozostających do dyspozycji organów ścigania powstały podczas zatrzymania. W przypadkach takich, ciężar dowodu spoczywa na organach ścigania, które powinny dostarczyć satysfakcjonujące wyjaśnienie przyczyn powstania obrażeń u zatrzymanego.
Trybunał zwrócił ponadto uwagę, że w przypadkach, w których zachodzi podejrzenie naruszenia art 3 Konwencji (zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania) Państwa sygnatariusze Konwencji są odpowiedzialne za przeprowadzenie dokładnego i rzetelnego śledztwa w celu wyjaśnienia sprawy. Władze winny przeprowadzić wszelkie działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy i sprawdzenia wiarygodności zarzutów nieludzkiego traktowania przez funkcjonariuszy.

O nas

Nie lekceważymy żadnej sprawy, wierzymy w powodzenie każdej, której prowadzenia się podejmiemy.
Kancelaria Specjalizuje się w praktyce procesowej, zarówno w sprawach karnych, jak i w sporach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Adwokat Zbigniew Krüger oraz Kancelaria Krüger & Partnerzy zostali dwukrotnie wyróżnieni przez Global Law Experts jako prawnik i kancelaria rekomendowana w dziedzinie procesów sądowych (litigation) w Polsce, a serwis PolskiPrawnik.pl wyróżnił Kancelarię w zestawieniu kancelarii specjalistycznych, w kategorii sporów sądowych i arbitrażu, jako jedną z trzech w kraju i jedyną spoza Warszawy. Kancelaria łączy specjalizację w prawie karnym, które jest jej szczególnym obiektem zainteresowania z praktyką związaną z własnością intelektualną, prawem autorskim i ochroną przed nieuczciwą konkurencją.

Kontakt

Krüger & Partnerzy
Adwokaci
ul. Woźna 9 / B
61 - 777 Poznań
I Piętro

[ Wejście także
od ul. Wielkiej 21
- wejście B ]

 

 

 

 

 

 

KRS 0000348281
NIP 778 - 14 - 69 - 450
REGON 301355776


Konto Bankowe
28114020040000380274854108
Czynne
 
Poniedziałek - Piątek
9.00 - 17.00

 

 

Dyżur
 
Poniedziałek i Środa
16.00 - 19.00

 

 

 

KRS 0000348281
NIP 778 - 14 - 69 - 450
REGON 301355776


Konto Bankowe
28114020040000380274854108