Zmowa przy przetargu

2012-04-16

Zmowa przy przetargu. Komentarz adw. Zbigniewa Krügera

W dzisiejszym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" ukazał się komentarz adwokata Zbigniewa Krügera dotyczący zmowy uczestników przetargu na e-platformę medyczną. 

Zbigniew Krüger wyjaśnił:

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje możliwość nałożenia przez Prezesa UOKiK kar pieniężnych na uczestników przetargu w wysokości sięgającej nawet do 10% przychodu przedsiębiorcy w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Jest to maksymalna wysokość kary przewidzianej przez ustawodawcę. Należy zwrócić uwagę, że kryterium określania wysokości kary jest przychów, a nie dochód, toteż kara może być potencjalnie bardzo dotkliwa. Oczywiście kara w wysokości 10% przychodów to kara maksymalna, a o jej wysokości w konkretnym przypadku decyduje Prezes UOKiK. 

W praktyce UOKiK przyjmuje się, że podstawą do obliczeń kary jest tzw. kwota wyjściowa wynosząca od 1% do 3% przychodu w przypadku naruszeń bardzo poważnych, do których zalicza się zmowy przetargowe. Na ustalenie wysokości kary ma wpływ także specyfika rynku i działalności przedsiębiorcy. Okoliczności obciążające przy wymiarze kary pieniężnej to: rola lidera lub inicjatora zmowy przetargowej, wywieranie presji na innych uczestników zmowy, uprzednie naruszenia oraz umyślność naruszenia, która w przypadku zmowy przetargowej jest oczywista. Za okoliczności łagodzące uważa się między innymi bierną rolę w naruszeniu i współpracę z Prezesem UOKiK w szybkim wyjaśnieniu sprawy, np. w procedurze leniency.

Należy także pamiętać, że zmowa przetargowa wypełnia znamiona przestępstwa z art 305 k.k., poprzez utrudnianie przetargu przez wejście w porozumienie z inną osobą, za które to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

O nas

Nie lekceważymy żadnej sprawy, wierzymy w powodzenie każdej, której prowadzenia się podejmiemy.
Kancelaria Specjalizuje się w praktyce procesowej, zarówno w sprawach karnych, jak i w sporach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Adwokat Zbigniew Krüger oraz Kancelaria Krüger & Partnerzy zostali dwukrotnie wyróżnieni przez Global Law Experts jako prawnik i kancelaria rekomendowana w dziedzinie procesów sądowych (litigation) w Polsce, a serwis PolskiPrawnik.pl wyróżnił Kancelarię w zestawieniu kancelarii specjalistycznych, w kategorii sporów sądowych i arbitrażu, jako jedną z trzech w kraju i jedyną spoza Warszawy. Kancelaria łączy specjalizację w prawie karnym, które jest jej szczególnym obiektem zainteresowania z praktyką związaną z własnością intelektualną, prawem autorskim i ochroną przed nieuczciwą konkurencją.

Kontakt

Krüger & Partnerzy
Adwokaci
ul. Woźna 9 / B
61 - 777 Poznań
I Piętro

[ Wejście także
od ul. Wielkiej 21
- wejście B ]

 

 

 

 

 

 

KRS 0000348281
NIP 778 - 14 - 69 - 450
REGON 301355776


Konto Bankowe
28114020040000380274854108
Czynne
 
Poniedziałek - Piątek
9.00 - 17.00

 

 

Dyżur
 
Poniedziałek i Środa
16.00 - 19.00

 

 

 

KRS 0000348281
NIP 778 - 14 - 69 - 450
REGON 301355776


Konto Bankowe
28114020040000380274854108