Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisów internetowych Krüger & Partnerzy Adwokaci 

 1. Definicje


  Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

  „Serwis”: serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.krugerlegal.com oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu;

  „Operator Serwisu”: Krüger & Partnerzy Adwokaci, ul. Woźna 9/B, 61-777 Poznań, o numerze NIP 7781469450, o numerze KRS 0000348281;

  „Administratorem Danych Osobowych” jest Krüger & Partnerzy Adwokaci, ul. Woźna 9/B, 61-777 Poznań, o numerze NIP 7781469450, o numerze KRS 0000348281

  „Użytkownik Serwisu”: każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu;

  „pliki cookies”: tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  „RODO”:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
   

 2. Informacje ogólne


  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
   

 3. Informacje o plikach cookies
   
  1.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk prezentujących sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
     
  2.  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
    

 4.  Dane Osobowe
   
  1. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych:
   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  office@krugerlegal.com
   2. telefonicznie pod numerem: +48 61 222 47 48.
  2. Przekazanie danych osobowych następuje poprzez przy wykorzystanie dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b oraz f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną przy wykorzystaniu dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu podjęcia kontaktu mailowego lub telefonicznego w odpowiedzi na wiadomość́ przesłaną przy wykorzystaniu dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Udostępnione dane traktowane są przez Administratora Danych Osobowych jako poufne. Dane te będą przekazane wyłącznie podmiotowi zajmującemu się hostingiem Serwisu.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne..
  7. Dane przetwarzane będą przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną przy wykorzystaniu dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do:
   1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   2. sprostowania, poprawiania swoich danych,
   3. usunięcia danych,
   4. ograniczenia zakresu przetwarzania danych,
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   6. przenoszenia danych,
   7. wniesienia skargi do organu nadzorczego - w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     
 5. Postanowienie końcowe


  Administrator Danych Osobowych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie, w szczególności w związku z wprowadzanymi zmianami obowiązujących przepisów prawa, zmianami technicznymi Serwisu, a w tym - wdrożeniem jego nowych funkcjonalności. Zmiany Polityki Prywatności odnoszą skutek od daty ich wprowadzenia.