Prawo karne

Obrona w sprawach karnych to główny obszar praktyki Kancelarii. Wyróżnia nas doświadczenie i specjalizacja właśnie w tej dziedzinie.

Kancelaria prowadzi sprawy karne we wszystkich stadiach postępowania karnego. 

Adwokaci Kancelarii się obrony we wszystkich sprawach karnych, zarówno w sprawach tzw. „przestępstw kryminalnych”, a także tzw. „przestępstw białych kołnierzyków”  oraz w sprawach z oskarżenia prywatnego. Specjalizujemy się w prawie karnym gospodarczym i karno-skarbowym. 

Posiadamy doświadczenie w obronie w sprawach prowadzonych w postępowaniu przygotowawczym między innymi przez takie organy jak Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także w sprawach karno-skarbowych prowadzonych przez Izby Celne, Urzędy Skarbowe i Urzędy Kontroli Skarbowej. 

Adwokaci Kancelarii są członkami Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów Karnych z siedzibą w Londynie (European Criminal Bar Association)