Prawo karne

Prawo karne jest szczególnym obiektem zainteresowania i specjalizacji naszej Kancelarii. Adwokat Zbigniew Krüger i Adwokat Katarzyna Majkowska podejmują się obrony sprawach karnych we wszystkich stadiach postępowania.

Kancelaria prowadzi sprawy karne we wszystkich stadiach postępowania: w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem pierwszej instancji, postępowaniu apelacyjnym oraz postępowaniu wykonawczym.

Adwokat Zbigniew Krüger i Adwokat Katarzyna Majkowksa podejmują się obrony we wszystkich sprawach karnych, zarówno w sprawach tzw. „przestępstw pospolitych”, a także tzw. „przestępstw białych kołnierzyków” oraz w sprawach z oskarżenia prywatnego. Kancelaria reprezentuje także pokrzywdzonych przestępstwem. 

Posiadamy doświadczenie w obronie w sprawach prowadzonych w postępowaniu przygotowawczym między innymi przez takie organy jak Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także w sprawach karno-skarbowych prowadzonych przez Izby Celne, Urzędy Skarbowe i Urzędy Kontroli Skarbowej. 

Adwokat Zbigniew Krüger jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów Karnych z siedzibą w Londynie (European Criminal Bar Association) 

Sporządzamy i wnosimy w imieniu naszych Klientów także nadzwyczajne środki zaskarżenia - kasacje do Sądu Najwyższego, a także skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W postępowaniu wykonawczym przygotowujemy i popieramy przed sądem między innymi wnioski o odroczenie wykona Kancelaria prowadzi sprawy karne we wszystkich stadiach postępowania: w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem pierwszej instancji, postępowaniu apelacyjnym oraz postępowaniu wykonawczym.