Międzynarodowe prawo karne i prawa człowieka

Kancelaria oferuje pomoc prawną sprawach karnych z elementem międzynarodowym i ochroną praw człowieka

Specjalizujemy się w sprawach karnych z elementem międzynarodowym, w tym w szczególności postępowania w sprawach dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania i postępowania ekstradycyjnego, a także zabezpieczenia dowodów w postępowaniu karnym, czy wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem sądu zagranicznego w Polsce. W sprawach z elementem międzynarodowym współpracujemy z kancelariami adwokackimi w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.  Adwokat Zbigniew Krüger jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów Karnistów (ECBA) 

Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieku i reprezentacji przed tym Trybunałem, w sprawach w których doszło do naruszenia praw człowieka lub podstawowych wolności.