Prawo karne skarbowe

Szczególnym przedmiotem zainteresowania Kancelarii jest prawo karne skarbowe. Posiadamy duże doświadczenie w obronie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia karno skarbowe.

Oferujemy doradztwo i audyt działalności przedsiębiorców oraz umów, a także przyjętych przez nich metod optymalizacji podatkowej pod kątem odpowiedzialności karno-skarbowej. 

W przypadku wszczęcia postępowania karno-skarbowego podejmujemy się obrony na wszystkich etapach postępowania. W przypadku ustalenia odpowiedzialności karno - skarbowej pomagamy w doborze sposoby zaniechania ukarania sprawcy, poprzez instytucje czynnego żalu w prawie karnym skarbowym, dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, odstąpienia od wymierzenia kary lub środka karnego i ekspiacji podatkowej w formie korekty deklaracji podatkowej. 

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym oraz rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji

Posiadamy doświadczenie w obronie w sprawach o klasyczne przestępstwa i wykroczenia skarbowe takie jak uchylanie się od obowiązku podatkowego, nierzetelne prowadzenie ksiąg, oszustwo podatkowe, firmanctwo, uporczywe niewpłacanie podatku w terminie, a także utrudnianie procedury opodatkowania.

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe dotyczące organizacji gier hazardowych. 

Prowadziliśmy sprawy dotyczące  urządzania i prowadzenia gier hazardowych, a także prowadzenia i urządzenie gier hazardowych bez urzędowych zabezpieczeń, niedopełnienie obowiązku zawiadomienia właściwego organu o zniszczeniu losów lub zniszczeniu lub kradzieży automatu lub urządzenia do gier, nielegalnej sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze hazardowej a także nielegalnej reklamy i promocji gier hazardowych i zakładów wzajemnych.