Prawo karne skarbowe

Szczególnym przedmiotem zainteresowania Kancelarii jest prawo karne skarbowe. Posiadamy duże doświadczenie w obronie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia karno skarbowe.

Oferujemy doradztwo i audyt działalności przedsiębiorców oraz umów, a także przyjętych przez nich metod optymalizacji podatkowej pod kątem odpowiedzialności karno-skarbowej. 

W przypadku wszczęcia postępowania karno-skarbowego podejmujemy się obrony na wszystkich etapach postępowania. W przypadku ustalenia odpowiedzialności karno - skarbowej pomagamy w doborze sposoby zaniechania ukarania sprawcy, poprzez instytucje czynnego żalu w prawie karnym skarbowym, dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, odstąpienia od wymierzenia kary lub środka karnego i ekspiacji podatkowej w formie korekty deklaracji podatkowej. 

Reprezentujemy podmioty w sprawach dotyczących odpowiedzialności osób trzecich w prawie karnym skarbowym, takich jak odpowiedzialność posiłkowa, odpowiedzialność za zwrot korzyści majątkowej, czy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w kontekście odpowiedzialności karnej skarbowej.

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym oraz rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji

Posiadamy doświadczenie w obronie w sprawach o klasyczne przestępstwa i wykroczenia podatkowe takie jak uchylanie się od obowiązku podatkowego, nierzetelne prowadzenie ksiąg, oszustwo podatkowe, firmanctwo, uporczywe niewpłacanie podatku w terminie, a także utrudnianie procedury opodatkowania. 

Prowadzimy sprawy dotyczące przestępstw i wykroczeń skarbowych polegających na naruszeniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym, a także wyłudzeń zwrotu podatku, dotacji budżetowej, subwencji lub poniesionych wydatków. 

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym, zasadom obrotu z zagranica towarami i usługami oraz obrotowi dewizowemu. 

Podejmujemy się obrony w sprawach związanych z wyłudzeniem pozwolenia celnego, uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności celnej, narażenia na nienależny zwrot należności celnej, a także uchybie rygorom dewizowym w zakresie nadzoru. 

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe dotyczące organizacji gier hazardowych. 

Prowadziliśmy sprawy dotyczące  urządzania i prowadzenia gier hazardowych, a także prowadzenia i urządzenie gier hazardowych bez urzędowych zabezpieczeń, niedopełnienie obowiązku zawiadomienia właściwego organu o zniszczeniu losów lub zniszczeniu lub kradzieży automatu lub urządzenia do gier, nielegalnej sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze hazardowej a także nielegalnej reklamy i promocji gier hazardowych i zakładów wzajemnych.