Prawo pracy

Oferujemy kompleksowy zakres usług związanych ze stosunkiem pracy i zatrudnieniem.

Reprezentujemy zarówno pracowników, jak i pracodawców w sporach sądowych dotyczących stosunków pracy, miedzy innymi o ustalenie istnienia stosunku pracy, wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych, niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, a także w sprawach związanych z wypadkami przy pracy, dyskryminacją w miejscu pracy, mobbingiem i molestowaniem seksualnym w miejscu pracy. 

Oferujemy pomoc i doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień indywidualnych i grupowych oraz wyboru elastycznych form zatrudnienia, takich jak umowy cywilnoprawne i praca tymczasowa. 

Przygotowujemy i redagujemy wewnętrzne akty prawna dotyczące zatrudnienia, takie jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, dotyczące odpowiedzialności za mienie pracodawcy, kodeksy etyczne i antydyskryminacyjne. 

Posiadamy doświadczenie w reprezentacji pracowników w sprawach związanych z roszczeniami wynikającymi ze stosunków pracy, dyskryminacji i mobbingu w ramach międzynarodowych struktur korporacyjnych i holdingowych. 

Pomagamy w negocjacjach ze związkami zawodowymi i tworzeniu i rokowaniach przy zawieraniu zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych. 

Posiadamy doświadczenie w sprawach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i legalizacji ich pracy i pobytu na terenie RP. Reprezentujmy cudzoziemców w sporach z organami administracji imigracyjnej dotyczących legalności pobytu i pracy cudzoziemców.