Procesy i spory

Kancelaria Krüger & Partnerzy Adwokaci specjalizuje się w praktyce procesowej, reprezentując klientów w sporach sądowych dotyczących wszystkich dziedzin prawa. Wierzymy, że współczesny proces sądowy wymaga specjalistycznego, dedykowanego podejścia, uwzględniającego specyfikę branży i przedmiotu sporu. Najważniejsze jest jednak doświadczenie i wyspecjalizowanie w prowadzeniu spraw sądowych, które są naszą domeną.

Kancelaria prowadzi spory sądowe dotyczące wszystkich dziedzin i gałęzi prawa, w tym prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych i wizerunku, prawa pracy, rodzinnego sporów inwestycyjnych. Reprezentujemy klientów także w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym w sprawach podatkowych. 

Specjalizujemy się wsporach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zarówno dotyczących windykacji, nie wykonania lub niewłaściwego wykonania umów, a także nieuczciwej konkurencji.

Nawet gdy przedsiębiorca korzysta na co dzień z bieżącej obsługi prawnej, warto by prowadzenie procesu sądowego powierzył wyspecjalizowanej kancelarii. Nie konkurujemy z Państwa prawnikiem in house lub kancelarią prowadzącą bieżącą obsługę. Współpracujemy, wspieramy, zapewniając  wyspecjalizowane wsparcie w prowadzeniu sporów sądowych. 

Posiadamy bogate doświadczenie w sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami dotyczących wykonania lub nienależytego wykonania umów, sporach dotyczących umów inwestycyjnych, umów handlowych, w tym międzynarodowej sprzedaży towarów, wykonania umów agencyjnych i franczyzowych. 

Reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców w sprawach dotyczących sporów ze stosunku pracy, w tym niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę oraz mobbingu. 

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w sprawach sadowych dotyczących inwestycji budowlanych. W sporach takich reprezentowaliśmy zarówno inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców i projektantów. 

Kancelaria reprezentuje klientów przed sądami polubownymi (arbitrażowymi) i branżowymi oraz w postępowaniach dyscyplinarnych. Prawnicy Kancelarii występują także w roli arbitrów w sądach polubownych ad hoc. 

Kancelaria została rekomendowana przez Global Law Experts w dziedzinie procesów sądowych. Przygotowanie postępowania spornego, niezależnie od przedmiotu sporu i branży w której działa klient wymaga działań uwzględniających szereg okoliczności. Dobranie strategii procesowej i możliwych sposobów działania może rodzić ważne konsekwencje majątkowe i biznesowe. Wszystkie te okoliczności brane są pod uwagę przy wyborze właściwych rozwiązań procesowych. 

Wybór właściwej taktyki jest ważny nie tylko w samym procesie, lecz także na etapie zbierania i zabezpieczania dowodów, postępowania o zabezpieczenie powództwa, a także w postępowaniu wykonawczym - egzekucyjnym. Na wszystkich tych etapach Kancelaria stara się dobierać narzędzia i środki odpowiednie do sytuacji klienta.