Ochrona dóbr osobistych i prawo prasowe

Dobra osobiste i ich ochrona to jedne ze szczególnych przedmiotów specjalizacji Kancelarii. Prowadzimy zarówno procesy o ochronę dóbr osobistych, jak i bieżące doradztwo w zakresie ochrony reputacji.

Reprezentujemy osoby fizyczne w sporach dotyczących naruszenia prywatności, dobrego imienia, popularności, nazwiska, czci, wizerunku i kultu pamięci po osobie zmarłej oraz innych, w tym nietypowych i nienazwanych dóbr osobistych. 

Szczególną uwagę przykładamy do zagadnienia tzw. komercjalizacji dóbr osobistych, w tym wykorzystania wizerunku, popularności, nazwiska, głosu w reklamie i innych formach handlowego i profesjonalnego korzystania z dóbr osobistych. Tworzymy i opiniujemy umowy na komercyjne wykorzystanie wizerunku lub skojarzeń z osobą znaną, w tym tzw. umów merchandisingowych i endorsement. 

Reprezentujemy osoby prawne i instytucje w sporach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, w tym naruszenia dobrego imienia, renomy, klienteli, tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how i nazwy. 

Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w reprezentowaniu klientów w tzw. "trybie wyborczym" 

Kancelaria reprezentowała klientów w wielu procesach o ochronę dóbr osobistych o charakterze precedensowym, w tym w procesach o ochronę dóbr osobistych pierwowzorów postaci filmowych i literackich. 

Prowadzimy procesy związane z naruszeniem dóbr osobistych przez media i związane z roszczeniami wynikającymi z prawa prasowego. 

Specjalizujemy się w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w Internecie, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i w postępowaniu karnym. Starając się zapewnić klientom kompleksowe rozwiązania współpracujemy z agencjami PR oraz wyspecjalizowaną firmą informatyczną świadczącą usługi ochrony reputacji w sieci Internet. 

Oferujemy także obronę w sprawach karnych w sprawach z oskarżenia prywatnego o zniesławienie i zniewagę.