Spory budowlane i nieruchomości

Spory w procesie inwestycyjnym, nieruchomości i prawo budowlane

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych związanych z procesem inwestycyjnym. 

Reprezentujemy wszystkich uczestników procesu budowlanego: inwestorów, projektantów, generalnych wykonawców, a także inne osoby, których interesu prawnego dotyczy planowana lub powstająca inwestycja.

Reprezentujemy strony zarówno w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z procesem budowlanym, jak i w sporach przed sądami cywilnymi dotyczącymi inwestycji, w tym sporów inwestorów z generalnymi wykonawcami o wykonanie umów o roboty budowlane. 

Nasze doświadczenie obejmuje sprawy dotyczące zarówno małych inwestycji, takich jak domy jednorodzinne, jak i dużych inwestycji opartych na kontraktach FIDIC

Posiadamy doświadczenie w sprawach dotyczących nieruchomości, takich jak sprawy o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, sprawy dotyczące ustanowienia służebności na nieruchomościach, a także sprawy związane z nabyciem nieruchomości, w tym dotyczące wykonania umów sprzedaży nieruchomości, złożenia zastępczego oświadczenia woli oraz stwierdzenia nieważności takich umów.

Masz pytania?

T: 61 222 47 48

E: a.gaj@krugerlegal.com