Spory korporacyjne

Oferujemy wyspecjalizowaną reprezentację w sprawach dotyczących sporów korporacyjnych

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach sporów korporacyjnych, w tym w zakresie uprawnień wspólników, konfliktów pomiędzy wspólnikami spółek osobowych i kapitałowych, sporów i konfliktów pomiędzy członkami organów spółek oraz sporów kompetencyjnych pomiędzy organami. 

Reprezentujemy klientów we wszystkich sporach sądowych dotyczących spraw spółek handlowych takich jak wyłączenie wspólnika i rozwiązanie spółki, a także roszczeń spółki przeciwko wspólnikom oraz członkom jej organów. 

Oferujemy pomoc w sprawach dotyczących zaskarżania uchwał spółek kapitałowych: o stwierdzenie nieważności uchwał oraz o uchylenie uchwał. Reprezentujemy spółki w sprawach odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów za wyrządzenie szkody spółce. 

Reprezentujemy Spółki, członów organów oraz wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.