Spory rodzinne i małżeńskie

Specjalizujemy się w skomplikowanych sporach sądowych w sprawach rodzinnych i małżeńskich

Posiadamy bogate doświadczenie w sporach sądowych dotyczących spraw rodzinnych i małżeńskich. 

Podejmujemy się prowadzenia spraw o skomplikowanym charakterze, także z elementem międzynarodowym. 

Podejmujemy się prowadzenia spraw rozwodowych i o podział majątku małżeńskiego.