Spory w reklamie i marketingu

Specjalizujemy się w sporach sądowych dotyczących reklamy, marketingu i nieuczciwej konkurencji.

Posiadamy bogate doświadczenie w sporach sądowych dotyczących działalności marketingowej i reklamy oraz nieuczciwej konkurencji. 

Reprezentowaliśmy reklamodawców i agencje reklamowe przed Komisją Etyki Reklamy. 

Prowadziliśmy szereg postępowań sądowych dotyczących nieuczciwej konkurencji w reklamie, w tym dotyczących rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat przedsiębiorców. 

Reprezentowaliśmy twórców koncepcji kampanii kreatywnych i kampanii reklamowych w sporze z oddziałami międzynarodowej agencji  interaktywnej. 

Reprezentowaliśmy osoby popularne i powszechnie znane w sporach dotyczących wykorzystania ich wizerunku w reklamie. 

Prowadziliśmy precedensowe sprawy dotyczące wykorzystania tajemnic przedsiębiorstwa, a także nieuczciwej konkurencji w działalności marketingowej i reklamowej. 

Mamy bogate doświadczenie w sporach dotyczących nieuczciwej konkurencji w działalności medialnej i telewizyjnej. 

Prowadziliśmy sprawy dotyczące nieuczciwej konkurencji w reklamie polegające na kopiowaniu produktów, podszywaniu się pod renomę innego przedsiębiorcy, spory dotyczące znaków towarowych, prawa do firmy czy nazwy przedsiębiorstwa. 

Specjalizujemy się w sporach dotyczących tzw. "opłat półkowych", w których wielokrotnie reprezentowaliśmy zarówno sieci handlowe jak i dostawców.