Własność intelektualna

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, prawem autorskim i prawami pokrewnymi, oraz ochroną znaków towarowych.

Reprezentujemy zarówno osoby fizyczne: autorów i wykonawców sprawach związanych z ochroną osobistych i majątkowych praw autorskich, a także przedsiębiorców, takich jak producenci mebli, biżuterii i innych przedmiotów wzornictwa przemysłowego w sprawach ochrony przysługujących im praw własności intelektualnej oraz związanych z ochroną znaków towarowych. 

Kancelaria w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej reprezentuje klientów zarówno w sporach sądowych w postępowaniu cywilnym, jak i w postępowaniu karnym, zarówno w charakterze obrońcy, jak i pełnomocników pokrzywdzonego. Posiadamy także doświadczenie w reprezentacji przez organami celnymi w sprawach dotyczących zatrzymanych i zajętych przez te organy towarów naruszających własność intelektualną.

Posiadamy doświadczenie w reprezentacji klientów w tzw. sporach domenowych, dotyczących domen internetowych, zarówno przed krajowymi, jak i międzynarodowymi instytucjami arbitrażowymi. 

Wśród reprezentowanych przez naszą Kancelarię w sporach dotyczących własności intelektualnej i prawa autorskiego klientów znajdowali się między innymi znani muzycy i ich spadkobiercy, których prawa do utworów zostały naruszone,  producenci muzyczni w sporach związanych ze zjawiskiem tzw. samplingu, kompozytorzy, których utwory muzyczne zostały bez zgody wykorzystane w filmach fabularnych czy przedsiębiorcy z branży meblarskiej, jubilerskiej i gospodarstwa domowego oraz architekci, których projekty stały się przedmiotem niezgodnego z prawem naśladownictwa lub wykorzystania.  

Kancelaria oferuje doradztwo strategiczne w zarządzanie portfelem przysługujących im praw własności intelektualnej, a także pomoc w przygotowaniu i negocjowaniu umów związanych z korzystaniem z praw własności intelektualnej. 

Oferujemy także audyt i due dilligence w zakresie praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwach.