Nowe technologie i telekomunikacja

Kancelaria zapewnia specjalistyczną obsługę prawną transakcji i projektów związanych z nowymi technologiami, IT i telekomunikacją.

Oferujemy doradztwo w przygotowaniu umów związanych z nowymi technologiami, w tym projektów związanych z outsourcingiem IT.

Nasze doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców z branży IT, a także innych przedsiębiorców, pragnących wykorzystywać w swej działalności nowoczesne technologie i Internet pozwala na zrozumienie potrzeb klienta i specyfiki branży. Posiadamy doświadczenie w tworzeniu ram organizacyjno - prawnych dla sklepów internetowych, a także platform świadczących usługi w Internecie.

Zagadnienia rynku nowych technologii wymagają znajomości wielu dziedzin prawa, w szczególności prawa autorskiego, kontraktów, zagadnień ochrony własności przemysłowej i topografii układów scalonych, ochrony baz danych i danych osobowych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa pracy. Potrafimy zapewnić kompleksową obsługę w tym zakresie z, która uwzględnia specyfikę branży.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną dotyczącą projektów IT, na wszystkich etapach ich powstawania i pracy, począwszy od opieki prawnej związanej z finansowaniem projektów IT, tworzeniem struktury organizacyjnej i bieżącej działalności.

Szczególną znaczenie ma dla nas pomoc prawna dla tzw. startupów, w której najważniejszą wartością w naszej pracy jest zaufanie i zrozumienie potrzeb i specyfiki nowego biznesu.

Jesteśmy pionierami w obsłudze prawnej dla przedsiębiorców z dynamicznie rozwijającej się branży rozrywki elektronicznej i gier komputerowych. Posiadamy doświadczenie w sprawach spornych związanych z nowoczesnymi technologiami, w tym w tzw. sporach domenowych, zarówno przed krajowymi, jak i międzynarodowymi instytucjami arbitrażu domenowego. 

Reprezentowaliśmy między innymi polskiego dewelopera z branży rozrywki elektronicznej i social media w sporze z dużym serwisem społecznościowym, dotyczącym usług i oprogramowania. 

Kancelaria oferuje także pomoc prawną w sprawach karnych związanych z przestępczością komputerową i przestępstwami dotyczącymi baz danych, nowych technologii i telekomunikacji.