Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

Posiadamy bogatą wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim znajomość specyfiki sporów dotyczących nieuczciwej konkurencji

Zapewniamy przedsiębiorcą ochronę przed czynami nieuczciwej konkurencji zarówno na etapie przed powstaniem sporu sądowego jak i w sporach sądowych. 

Przed czynami nieuczciwej konkurencji można się zabezpieczyć już na etapie projektowania i planowania własnych produktów i usług, a także wdrażania strategii i struktur handlowych i dystrybucyjnych, oraz podpisywania umów z kontrahentami, pracownikami i współpracownikami. 

W przypadku zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji pomagamy zniwelować jego skutki oraz zapewnić skuteczną ochronę prawną w sprawach dotyczących wprowadzania w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy, niewolniczego kopiowania produktów, nieuczciwej reklamy, wykorzystania tajemnic przedsiębiorstwa, kaperowania pracowników i menadżerów czy wykorzystania baz danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, czy naruszenia dóbr osobistych i renomy przedsiębiorstwa. 

Posiadamy duże doświadczenie, zarówno w reprezentacji sieci handlowych jak i dostawców w sprawach dotyczących innych niż marża  handlowa opłat za dopuszczenie towarów do sprzedaży - tzw. "opłat półkowych"