Prawo reklamy

Reklama to branża w której Kancelaria Krüger & Partnerzy wypracowała bogate doświadczenie i posiada wiedzę i umiejętności znajdowania praktycznych rozwiązań prawnych, uwzględniających jej specyfikę.

Reklama

Zapewniamy obsługę prawną kampanii reklamowych, agencji reklamowych, agencji interaktywnych i domów mediowych,opiniując projekty pod kątem zgodności z prawem kampanii reklamowych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z prawa nieuczciwej konkurencji, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa farmaceutycznego, ustawowych ograniczeń w reklamie alkoholu, wyrobów tytoniowych, usług finansowych i innych, a także ograniczeń w reklamie wynikających z prawa Unii Europejskiej i zasady swobodnego przepływu towarów, a także kodeksów etyki obowiązujących w branży reklamowej. 

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze prawnej reklamy ATL i BTL. Dla naszych klientów sporządzamy opinie prawne i wyjaśnienia w zakresie podejmowanych działań marketingowych, a także ocenę prawną i monitoring akcji reklamowych. Opiniujemy, sporządzamy i negocjujemy ramowe i wykonawcze umowy o obsługę kampanii reklamowych. 

Reprezentujemy copyrighterów, grafików, fotografów i innych twórców, a także modeli, modelki, aktorów i lektorów, zarówno w sporach, jak i przy negocjacji umów dotyczących działalności reklamowej. 

Spory w reklamie i marketingu 

Specjalizujemy się w sporach sądowych dotyczących działalności reklamowej, jak i sporach sądowych związanych z nieuczciwą konkurencją w zakresie reklamy, reklamy porównawczej, naruszenia praw autorskich w reklamie i marketingu a także praw ochronnych do znaków towarowych. Szczególnym przedmiotem praktyki Kancelarii są kwestie związane z ochrona i wykorzystaniem danych osobowych w działalności reklamowej i marketingowej oraz sporów sądowych i sądowo-administracyjnych z nimi związanych.