Rozrywka, literatura i sport

Posiadamy unikalne doświadczenie w doradztwie prawnym w branży rozrywkowej i sporcie. Adwokat Zbigniew Krüger jest pierwszym i jedynym w Polsce członkiem International Assciation of Entertainment Lawyers (IAEL)

Muzyka

Nasza Kancelaria posiada szczególne doświadczenie w doradztwie w branży muzycznej, zarówno w zakresie świadczenia obsługi prawnej na rzecz muzycznych instytucji kultury, jaki i w branży muzyki rozrywkowej.

Reprezentowaliśmy i reprezentujemy klientów w precedensowych sporach sądowych dotyczących utworów muzycznych, w tym związanych z samplingiem, nowymi typami muzycznych utworów zależnych, a także praw do utworów twórców i współtwórców pochodzących z różnych jurysdykcji. Reprezentowaliśmy kompozytorów muzyki filmowej i negocjacjach i sporach z producentami i dystrybutorami filmów fabularnych. Oferujemy pomoc prawną przy tworzeniu i negocjowaniu kontraktów muzycznych, w tym kontraktów płytowych. Reprezentujemy autorów i wykonawców w sprawach związanych z zarządzaniem prawami do cyfrowych pól eksploatacji muzyki. Współpracujemy z niezależnymi firmami wydawniczymi i dystrybucyjnymi. Tworzymy i opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy pojawiające się w praktyce funkcjonowania branży muzycznej.

Film i telewizja

Oferujemy pomoc prawną związaną z produkcją filmową i telewizyjną, od etapu finansowania projektu, poprzez produkcję, na dystrybucji i zarządzaniem prawami skończywszy. Tworzymy, opiniujemy i negocjujemy umowy dotyczące produkcji filmowej i telewizyjnej, w tym umowy koproducenckie, umowy zlecenia, o dzieło, umowy dotyczące promocji, sponsoringu oraz lokowania produktu. Reprezentujemy producentów, scenarzystów, reżyserów, aktorów i inne podmioty związane z produkcją filmową i telewizyjną.

Literatura, Autorzy i wydawnictwa


Posiadamy doświadczenie w pomocy prawnej dla rynku wydawniczego, zarówno autorów jak i wydawców. Świadczona przez nas pomoc dotyczyła zarówno opiniowania i negocjowania umów wydawniczych, analizy treści powieści i publikacji naukowych i historycznych pod względem ewentualnych roszczeń o naruszenie dóbr osobistych czy praw autorskich, a także reprezentację zarówno wydawców jak i autorów w sporach związanych z wykonywaniem umów wydawniczych i roszczeń osób trzecich związanych z publikacją książek.

Rozrywka elektroniczna i gry komputerowe 

Kancelaria jest jednym z pionierów w zakresie tworzenia ram prawnych dla rozwijającej się dynamicznie branży rozrywki elektronicznej, w tym gier komputerowych i rozrywki w serwisach społecznościowych (social media). W ramach istniejącego porządku prawnego dostosowujemy rozwiązania prawne dla ochrony interesów producentów i twórców elektronicznej rozrywki i ochrony gier komputerowych zarówno jako programów komputerowych, jak i utworów audiowizualnych.

Sport

Jedną z dziedzin rozrywki, a zarazem biznesu pozostającą w szczególnym zainteresowaniu Kancelarii jest sport. Reprezentujemy zawodników, trenerów oraz działaczy, a także profesjonalne kluby sportowe. Negocjujemy, tworzymy i opiniujemy kontrakty zawodnicze, oraz umowy o wykorzystanie wizerunku sportowców i umowy sponsorskie. Reprezentujemy podmioty związane ze sportem w sporach zarówno przed sądami powszechnymi, jak i sportowymi trybunałami arbitrażowymi, jak i organami dyscyplinarnymi polskich związków sportowych.

Reprezentujemy zawodników w sprawach dotyczących tzw. dopingu w sporcie, zarówno przed organami dyscyplinarnymi związków sportowych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak i międzynarodowych organizacji i organów zajmujących się zwalczaniem tzw. dopingu.