Jakub Kalak

Prawnik

Specjalizuje się we wsparciu prawnym działalności przedsiębiorstw oraz w procesach cywilnych. Do każdej sprawy podchodzi indywidualnie i nietuzinkowo, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie oraz zacięcie naukowe.

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta Uniwersytetu w Zurychu/Szwajcaria, doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego UAM w Poznaniu. Doświadczenia zawodowe zdobywał w poznańskich kancelariach prawnych i podatkowych, u brokerów ubezpieczeniowych oraz w PZU S.A. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Przygotowuje rozprawę doktorską na temat zabezpieczenia dowodów w procesie cywilnym. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, w szczególności proceduralnego, prelegent kilkudziesięciu konferencji naukowych z zakresu procedury cywilnej, prowadzi też zajęcia uniwersyteckie w tym przedmiocie. W pracy naukowej skupia się przede wszystkim na postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych i karnych, pozasądowych metodach rozwiązywania sporów oraz sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Wybrane sprawy i projekty