Katarzyna Majkowska

Adwokat / Partner

Adwokat z bogatym doświadczeniem procesowym i zaangażowaniem w prowadzone projekty i sprawy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończyła aplikację adwokacką, po zdaniu egzaminu adwokackiego wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. 

Słuchaczka Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy oraz prawa własności intelektualnej. 

 

Biegle włada językiem angielskim, posługuje się także językiem niemieckim.

Wybrane sprawy i projekty