Martyna Wróblewska

Aplikant adwokacki

Aplikant Adwokacki. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Szczególnym przedmiotem jej zainteresowań jest prawo karne oraz kryminalistyka, w szczególności zagadnienia związane z przestepstwami przeciwko życiu i zdrowiu. 

Specjalizuje się ponadto w sprawach związanych z prawem autorskim i ochroną dóbr osobistych. 

Posługuje się językiem angielskim oraz włoskim. 

Wybrane sprawy i projekty